Gmina rozpoczyna realizację projektu pn. „E-aktywni mieszkańcy Gminy Damnica”.
mającego na celu zwiększenie poziomu kompetencji cyfrowych niezbędnych do skutecznego korzystania z mediów cyfrowych w celach zawodowych, edukacyjnych i rekreacyjnych osób powyżej
25 roku życia.

Bezpłatne zajęcia szkoleniowe prowadzone będą w kameralnych grupach (do 12 osób) w postaci warsztatów na komputerach.

W trakcie zajęć serwis kawowy.

Możliwość skorzystania z kilku zakresów tematycznych warsztatów.

Każde ze szkoleń zakończy się uzyskaniem imiennego certyfikatu.

 

W ramach projektu realizowane będą  szkolenia w siedmiu obszarach tematycznych:

 

Rodzic w Internecie w tym zakresie między innymi tematy: „wiedza na temat ogólnych zasad bezpieczeństwa , których powinno przestrzegać dziecko w Internecie” „sposoby i konsekwencje transakcji w internecie” „wykorzystanie stron instytucji publicznych profil zaufany, portale e-usług”.

– Moje finanse i transakcje w sieciw tym zakresie między innymi :”zakupy i sprzedaż przez Internet” „znajomość praw konsumenta, prawa i obowiązki wynikające z regulaminów serwisów internetowych” „zarządzanie kontem bankowym, płatności elektroniczne i bezgotówkowe” „korzystanie online z usług firm turystycznych, telekomunikacyjnych, banków i urzędów (ePUAP eObywatel).


– Kultura w sieci –
w tym zakresie między innymi „Oglądanie, słuchanie, pobieranie wersji cyfrowych, filmów, muzyki, literatury, audycji radiowych, obrazów, prasy, gier, komiksów z legalnych źródeł kultury” „prowadzenie rozmów przez Internet (np. wideorozmowy rozmowy grupowe)„ uzyskiwanie pomocy online (czat, email, wideorozmowa) przy korzystaniu z usług firm turystycznych, telekomunikacyjnych, banków, urzędów itd… „ założenie konta w ePUAP i profilu zaufanego wraz z nabyciem umiejętności jego wykorzystania”

– Rolnik w sieci – w tym zakresie między innym „obsługa portali dedykowanych obszarom wiejskim
i rolnictwu : eWnioski, KOWR, GEOPORTAL” „Licencje i patenty związane z uprawą i ochroną roślin”

Tworzę własną stronę internetową (blog) w tym zakresie między innymi tematy :” tworzenie stron internetowych w CMS, WordPress,  tworzenie blogów, „interentowe instrumenty promocji

– Działam w mediach społecznościowych- w tym zakresie między innymi „prowadzenie profilu
na portalach społecznościowych” „bezpieczeństwo wizerunku, zarządzania prywatnością w sieci, w tym reagowanie na nadużycia w sieciach społecznościowych – zjawiska i zagadnienia dotyczące fake news, hate, trolling”  „korzystanie z banków zdjęć klipów dźwięków”

– Mój biznes w sieci – w tym zakresie między innymi „ wyszukiwanie dostawców, ofert, sprawdzanie wiarygodności potencjalnego partnera biznesowego” „rozpowszechnianie w sieci informacji o  swoim biznesie” „wyszukiwanie informacji na stronach instytucji publicznych, np. o regulacjach prawnych dotyczących handlu sieci”.

 

Zadanie realizowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Chętni mogą zgłaszać się do Urzędu Gminy Damnica – pokój nr. 18

Terminy szkoleń ustalone zostaną po zebraniu grup uczestników

Więcej informacji pod numerem telefonu 59 848 44 44