Zapraszamy przedsiębiorców sprzedających i podających napoje alkoholowe na terenie Gminy Damnica oraz pracowników tych punktów na nieodpłatne szkolenie dotyczące obowiązujących przepisów prawa związanych ze sprzedażą i podawaniem napojów alkoholowych i kontrolą punktów sprzedaży.

Szczegóły poniżej:

1. TERMIN: 13 czerwca 2018 roku (środa) godzina: 8.00 – 9:30.

2. MIEJSCE: Centrum Edukacji i Kultury w Damnicy, ul. Wincentego Witosa 13.

3. ORGANIZATOR: Urząd Gminy Damnica, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Damnicy.

4. TEMATYKA SZKOLENIA:

  • Przedstawienie problematyki związanej z konsumpcją alkoholu
  • Omówienie aktualnych przepisów regulujących, interpretacja przepisów, najnowsze zmiany z 10 stycznia 2018 roku
  • Konsekwencje wynikające z nieodpowiedzialnej sprzedaży alkoholu oraz wyrobów tytoniowych (m. in. osobom nieletnim)
  • Prezentacja systemu kontroli punktów sprzedaży
  • Praktyczne umiejętności w pracy sprzedawcy
  • Spożywanie alkoholu podczas ciąży (Alkoholowy Zespół Płodowy- FAS)

5. REALIZATOR SZKOLENIA: Anna Stolarczuk – pedagog resocjalizacyjny, szkoleniowiec – psychoprofilaktyk, terapeuta ds. uzależnień, asystent rodziny, kurator sądowy społeczny, mediator sądowy, doradca zawodowy, specjalista w zakresie szkoleń przygotowujących do pracy w obszarze profilaktyki uzależnień i przemocy, Prezes Fundacji „Razem Lepiej”

6. UCZESTNICY SZKOLENIA OTRZYMAJĄ:

  • certyfikaty o ukończeniu szkolenia

W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele Posterunku Policji w Damnicy, przedstawiciele Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Damnicy.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Koszty pokrywa Urząd Gminy Damnica w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok.