26 kwietnia 2016 roku w Zespole Szkół Damnicy odbyły się już po raz szósty Targi Edukacyjne skierowane do uczniów klas III gimnazjum z terenu naszej gminy.Zaproszenie na targi przyjęło 18 szkół ponadgimnazjalnych z miasta Słupska i powiatu słupskiego.
W targach uczestniczyli także uczniowie z Gimnazjum w Damnie i Zagórzycy.
Odrębne stoiska przygotowała też Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna oraz Zakład Produkcyjny „Kospel”, który współpracuje z Zespołem Szkół Mechanicznych i Logistycznych w Słupsku.
By zachęcić uczniów do podjęcia nauki w murach swojej szkoły, każda placówka starała się przedstawić siebie w sposób barwny i atrakcyjny. Podczas targów młodzież miała okazję zapoznać się z ofertą edukacyjną szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2016/2017 oraz z zasadami i warunkami przyjęcia do określonej placówki.
Organizacja Targów Edukacyjnych jest jednym z elementów prowadzonego w szkołach poradnictwa edukacyjno-zawodowego, przygotowującego młodzież do podjęcia decyzji związanej z wyborem dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej.
Autor: ZS Damnica