Telefony alarmowe ZGK

Zakład Gospodarki Komunalnej w Damnicy pracuje
od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30

INFORMUJEMY, IŻ

NASTĄPIŁA ZMIANA NUMERU DYŻURNEGO
ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ

AKTUALNY NUMER : 533 334 991

Kasa czynna w godzinach 7.40 – 14.00