W ubiegły wtorek, tj. 23 czerwca br. odbyło się uroczyste podpisanie umów na dofinansowanie zadania w ramach programu „Aktywne Sołectwo 2020”, którego nasza gmina jest beneficjentem.

W uroczystości uczestniczyli Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk, Wójt Andrzej Kordylas, Skarbnik Joanna Michalska oraz Sołtys Łebienia Pan Tadeusz Wiński.

W tym roku środki z programu trafią do sołectwa Łebień, które podjęło stosowną uchwałę
i przeznaczyło część środków z Funduszu Sołeckiego na realizację zadania w ramach tego projektu.

Realizacja przedsięwzięcia będzie polegała na modernizacji i doposażeniu placu rekreacyjnego
w Łebieniu. 👉Zakupiony zostanie murowany grill, oświetlenie i urządzenia zabawowe dla dzieci.
👉Kwota dofinansowania – 10 000 zł, wkład własny sołectwa – 15 000 zł.
👉Dodatkowo mieszkańcy sołectwa stworzą historyczną tablicę Łebienia, która stanowić będzie wkład osobowy.