W dniu dzisiejszym w Urzędzie Gminy Damnica zawarto umowę na budowę odcinka drogi łączącej Strzyżyno i Dąbrówkę.
Prace obejmować będą budowę 500 mb drogi o nawierzchni betonowej i szerokości 3,5 m z obustronnymi poboczami oraz 1. mijanką.
Przedmiotowa droga stanowi obecnie dojazd do pól znajdujących się pomiędzy dwoma miejscowościami ale na jej utwardzeniu skorzystają również okoliczni mieszkańcy, którzy będą mogli szybciej dostać się na stację kolejową.
Jest to pierwszy etap budowy drogi, na który Gmina Damnica uzyskała dofinansowanie w wysokości 50%. Koszt robót zgodnie z umową to 263 330,79 zł.
Wykonawcą jest firma pn. Usługi Ogólnobudowlane i Handlowe – „EXPERT” Sebastian Gral z Krępy Słupskiej, która została wybrana w postępowaniu przetargowym.