W dniu wczorajszym Wójt Gminy Pan Andrzej Kordylas przy kontrasygnacie Skarbnika Pani Joanny Michalskiej zawarł umowę z firmą „WYGOCKI” Andrzej Wygocki z Ciemina na budowę przystani kajakowej w Damnie.

Termin wykonania: koniec października br., jednak wykonawca zapewnia, że realizacja nastąpi do końca wakacji.

Zadanie jest realizowane w ramach przedsięwzięcia strategicznego pn. „Pomorskie Szlaki Kajakowe” i dofinansowane ze środków europejskich.

Zarząd Województwa Pomorskiego przyznał naszej gminie dofinansowanie w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych, które początkowo szacowane były na kwotę ok. 350 tys.,  zł, jednak po przetargu wartość inwestycji ostatecznie wyniesie 192 499,92 zł.

W ramach budowy przystani powstaną m.in.: stały pomost cumowniczy, slip do wodowania małych jednostek pływających, umocniony zostanie brzeg rzeki, wybudowane zostaną ciągi komunikacyjne, wiaty, suszarki na kajaki, ławostoły, stojaki na rowery oraz kosze na śmieci. Teren przystani zostanie ogrodzony.

Powstanie przystani z całą pewności zwiększy atrakcyjność turystki kajakowej, która tak prężnie rozwija się w naszej gminie. Liczymy, że – tak jak zapewnia wykonawca – już pod koniec lata miłośnicy sportów wodnych będą mogli skorzystać z nowej przystani kajakowej.