W dniu dzisiejszym podpisana została umowa na dofinansowanie inwestycji polegającej
na  przebudowie ulicy Leśnej w Damnicy w ramach funduszu dróg samorządowych.
Koszt inwestycji  ponad 783 000 zł  wartość dofinansowania 391 614 zł