w dniu dzisiejszym w Urzędzie Gminy Damnica podpisano umowę na przebudowę
ul. Leśnej z połączeniem z ul. Parkową w Damnicy. Na wykonanie tej inwestycji otrzymaliśmy dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 50% kosztów. Przebudowywany odcinek będzie wynosił ok. 640 mb . Wykonana zostanie nowa nawierzchnia asfaltowa i chodniki z kostki typu polbruk, dodatkowo przewidziana jest zmiana organizacji ruchu
z wykonaniem bezpiecznego przejścia dla pieszych. Wartość umowy po przetargu: 582 840,00zł. Koszty przebudowy zostały zoptymalizowane dzięki wykonaniu części prac przez Zakład Gospodarki Komunalnej polegających na rozbiórce starego chodnika.