W piątek, 25 maja rozpoczęła się trzydniowa, najważniejsza gminna uroczystość – Święto Mieszkańców Gminy Damnica w ramach 9. Edycji Dni Damnicy 2012. Tegoroczne uroczystości były wyjątkowe z kilku względów. Po pierwsze poświęcone były Mistrzostwom Europy Euro 2012. Po drugie, odwiedziło nas wielu znanych ludzi – polityków, działaczy sportowych, artystów. Z pewnością te Dni Damnicy przejdą do historii jako niezwykle udane.
Dni Damnicy zostały zainaugurowane uroczystą Sesją Rady Gminy Damnica. Z uwagi na tematykę spotkania nasi goście wystąpili z referatami dotyczącymi- podsumowanie polskiej prezydencji w Unii Europejskiej oraz o przygotowaniach do ME opowiedział Poseł do Parlamentu Europejskiego Pan Jan Kozłowski, natomiast o znaczeniu ME Euro 2012 mówił Wojciech Łazarek, przedstawiciel Polskiego Związku Piłki Nożnej, były selekcjoner Reprezentacji Polski.
W tym roku również nadano tytuły „Zasłużony dla Gminy Damnica”. W tym roku zaszczyt ten przypadł:

        Za osiągnięcia sportowe, wieloletnią działalność na rzecz rozwoju sportu, promocję gminy:

1) Panu Antoniemu Pałuckiemu
2) Panu Dariuszowi Sadach
3) Panu Markowi Szyszka
4) Panu Wojciechowi Wilkowskiemu
5) Panu Markowi Pałuckiemu

Za osiągnięcia w pracy pedagogicznej, wieloletniemu nauczycielowi i dyrektorowi szkoły zaangażowanemu w rozwój edukacji i oświaty Gminy Damnica:
6) Panu Zbigniewowi Studzińskiemu

Za osiągnięcia w dziedzinie rolnictwa i działalności na rzecz rozwoju obszarów wiejskich:
7) Panu Jerzemu Bubniak

Przedstawiciel Wojskowej Komendy Uzupełnień Piotr Sterenowicz odznaczył Państwa Danutę i Michała Szumejda medalem Ministra Obrony Narodowej „Za zasługi dla obronności kraju”. Państwo Szumejda wychowali trzech synów, którzy pełnili służbę w wojsku.
Na zakończenie sesji z niezwykłym programem artystycznym nawiązującym do Euro 2012 wystąpiły dzieci z Zespołu Szkół w Damnicy.