10 maja 2019  w Słupsku odbyły się uroczyste obchody Dnia Strażaka – dedykowane
funkcjonariuszom oraz pracownikom cywilnym
Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej i powiatu słupskiego.
W obchodach udział wziął Wójt Gminy Damnica Andrzej Kordylas.