W dniu dzisiejszym usunięto konar drzewa w miejscowości Karżniczka,

który stwarzał zagrożenie dla pieszych i kierowców.

Dzięki współpracy Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej udało się uniknąć potencjalnego niebezpieczeństwa. Problem został zgłoszony podczas wczorajszego zebrania sołeckiego.