W związku z rozpoczynającymi się pracami drogowymi Nadleśnictwa Damnica, na drodze prowadzącej do Osiedla Rybackiego (ułożenie drogi z płyt betonowych o szerokości 5m), informujemy o konieczności objazdu tego odcinka drogi – objazd prowadzi przez ulicę Marii Konopnickiej, zgodnie z załączoną mapą. Zakończenie prac drogowych przewidywane jest na 31 grudnia 2022 r.