W piątek, 24 października odbyła się Uroczystość Finałowa VI Kadencji Samorządu. Do sali widowiskowej Centrum Edukacji i Kultury licznie przybyli samorządowcy oraz mieszkańcy gminy oraz goście. Uroczystość o takim charakterze odbyła się po raz pierwszy w historii damnickiego samorządu.
Widzowie na samym początku obejrzeli krótką prezentację wszystkich radnych, którzy pracowali w trakcie minionych czterech lat. Później realizatorzy przedstawili reportaż filmowy o mieszkańcach gminy, zrealizowany przez dziennikarzy z trójmiejskiej redakcji.

Kadencję 2010-2014 podsumował Grzegorz Jaworski, Wójt Gminy Damnica.
– W latach 2010-2014 staraliśmy się jak najlepiej służyć naszym Mieszkańcom i wypełniać swoje obowiązki. Proszę przyjąć słowa uznania za aktywność i zaangażowanie w działania w których najistotniejszym podmiotem jest Człowiek i Jego potrzeby. Dzięki tej współpracy, mogliśmy lepiej realizować wytyczone plany i oczekiwania społeczności gminnej – mówił Wójt Jaworski.

Gospodarz gminy przypomniał najważniejsze inwestycje zrealizowane w okresie trwania ostatniej kadencji, a na telebimie wyświetlono materiał dotyczący przemian VI kadencji.

Potem przyszedł już czas na podziękowania. Listy gratulacyjne i upominki odbierali radni, sołtysi, kierownicy jednostek gminnych, lokalni przedsiębiorcy. W swoim wystąpieniu Kazimierz Kozina, Przewodniczący Rady Gminy podziękował za współpracę wszystkim zaangażowanym w pracę samorządu. Specjalne podziękowania złożył także Wójtowi Gminy.
– Podjęte inicjatywy w minionej kadencji należały do niezwykle udanych, dzięki czemu zrealizowane inwestycje, skala pozyskanych środków zewnętrznych wpłynęły na poprawę jakości życia i wizerunek Gminy Damnica. Ilość zrealizowanych przedsięwzięć i inwestycji zostały dostrzeżone także przez instytucje zewnętrzne, które nagradzały działania naszego samorządu.
Potrafiliśmy zaprezentować naszą gminę jako pomysłową i stabilną. Przyjęty przez Pana kierunek rozwoju stanowił właściwy drogowskaz dla nas wszystkich, którzy na co dzień pracowaliśmy na rzecz wspólnego dobra – dziękował Wójtowi Jaworskiemu Przewodniczący Kazimierz Kozina.

W dalszej kolejności widzowie wysłuchali wystąpienia Czesława Elzanowskiego, Wicemarszałka Województwa Pomorskiego. – Województwo pomorskie, jak i gmina Damnica mają powody do dumy! Ostatnie cztery lata były wyjątkowo udane. Rozpoczęto i zrealizowano wiele inwestycji, modernizowane są obiekty użyteczności publicznej, wspierane lokalne szkolnictwo i przedsiębiorczość – wyliczał wicemarszałek.

Z kolei Sławomir Ziemianowicz, Starosta Słupski skierował na ręce włodarzy list, w którym czytamy: „Z okazji kończącej się czteroletniej kadencji składam na Państwa ręce wyrazy uznania za trud, poświęcenie i zaangażowanie w budowaniu Małej Ojczyzny i zaspokajaniu potrzeb lokalnej społeczności. W tym ważnym dniu pragnę złożyć również gorące podziękowania za owocną współpracę na rzecz rozwoju Gminy Damnica i całego powiatu słupskiego.”

Także Radni Powiatowi – Barbara Zawadzka i Andrzej Kordylas podziękowali za współpracę i realizację wspólnych celów.
W trakcie uroczystości Panie z Kół Gospodyń Wiejskich Łebień i Damnica przygotowały słodki poczęstunek dla wszystkich przybyłych gości. W drugiej części uroczystości, widzowie obejrzeli półgodzinny recital, wspólnie wykonując popularne piosenki zarówno biesiadne jak i literackie.