24 kwietnia w Zespole Szkół Damnicy odbyły się VIII Targi Edukacyjne.

Były skierowane do uczniów klas III gimnazjum z terenu naszej gminy oraz dla uczniów uczestniczących w projekcie edukacyjnym „Od diagnozy do metamorfozy.”

Głównym założeniem targów było umożliwienie prezentacji oferty wszystkich szkół ponadgimnazjalnych, integracja społeczności uczniowskiej i nauczycielskiej, zapoznanie gimnazjalistów ze strukturą szkół ponadgimnazjalnych, a także upowszechnienie wiedzy na temat ścieżki kariery edukacyjnej poprzez bezpośrednie kontakty gimnazjalistów z doradcami zawodowymi z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Słupsku.

By zachęcić uczniów do podjęcia nauki w murach swojej szkoły, każda placówka starała się przedstawić siebie w sposób barwny i atrakcyjny. Podczas targów młodzież miała okazję zapoznać się z ofertą edukacyjną szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2018/2019 oraz z zasadami i warunkami przyjęcia do określonej placówki.

Organizacja Targów Edukacyjnych jest jednym z elementów prowadzonego w szkołach poradnictwa edukacyjno-zawodowego, przygotowującego młodzież do podjęcia decyzji związanej z wyborem dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej.

Organizatorem targów była Małgorzata Cymek-Dudzik – pedagog szkolny.