Dobiegły końca wszystkie prace związane z przebudową drogi gminnej w Damnie👌👌👌
👉Wykonana została nowa nawierzchnia asfaltowa, wybudowano chodniki z kostki brukowej oraz parking przy budynku zabytkowego kościoła z elementami murku wykonanego z kamienia brukowego ozdobionego stylowymi słupkami.
👉W ramach inwestycji powstały również dodatkowe lampy typu parkowego, które czynią te miejsce bardziej urokliwym🙂🙂🙂
👉Dodatkowo wzmocniono rów odprowadzający wody opadowe płytami YOMB oraz wykonano nowe wpusty uliczne poprawiające jakość odwodnienia drogi.
✅Koszt inwestycji: 495 5078,22 zł, w tym 243 933 zł dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych.
✅Wykonawcą robót jest wyłoniona w przetargu firma PRODUKCJA I EKSPLOATACJA KRUSZYWA „FORMELLA” S.C. MARIUSZ FORMELLA, TOMASZ FORMELLA