Po wielu latach starań o utworzenie przystanku kolejowego w Łebieniu, oczekiwana przez mieszkańców inwestycja zostanie zrealizowana.

W dniu dzisiejszym w Urzędzie Gminy Damnica odbyło się w tej sprawie spotkanie
z przedstawicielami PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. , którzy zapewnili, że przystanek zostanie wybudowany jako część inwestycji pod nazwą przebudowa linii 202 Gdańsk – Stargard.
Dokumentacja projektowa do uzgodnień została przekazana Gminie. Planowany termin uzyskania pozwoleń na budowę przewiduje się  na pierwszą połowę 2020 r.
Po uzyskaniu wszystkich uzgodnień i pozwoleń  możliwe będzie rozpoczęcie inwestycji.

 

wizualizacja przystanku – zdjęcie podglądowe