W piątek, 7 kwietnia odbyło się Święto Szkoły w Domaradzu. Uczniowie i zaproszeni goście uczestniczyli w Przeglądzie Twórczości Wandy Chotomskiej, w ramach którego zorganizowano dwa współgrające ze sobą konkursy: recytatorski i plastyczny. Uroczystość uświetnili swoją obecnością:  Wójt Grzegorz Jaworski, Grzegorz Kiczmachowski – radny gminy Damnica  i  Barbara Harasim- sołtys wsi Domaradz. W czasie uroczystości Jury nagrodziło uczestników konkursów. Atmosfera spotkania była serdeczna, pełna radości, wzruszeń.

Opracowanie na podstawie: http://www.spdomaradz.szkolna.net/