Miłość, szczęście, odpowiedzialność… Młodzież z Gminy Damnica poszukuje prawdziwych skarbów.We wtorek, 5 grudnia rozpoczęły się dwudniowe  warsztaty w ramach programu zintegrowanej profilaktyki, finansowanych ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Damnicy. W sali widowiskowej Centrum Edukacji i Kultury prowadzone są zajęcia warsztatowe dla uczniów klas II i III gimnazjalnych ze wszystkich szkół, a także dla ich rodziców i nauczycieli. Archipelag Skarbów  to żywy i dynamiczny program profilaktyczny dla młodzieży prowadzony przez  specjalnie przeszkolonych trenerów. Program uczy zdrowego i mądrego stylu życia.Punktem wyjścia w pracy z młodzieżą jest uświadomienie uczestnikom ich najgłębszych pragnień i marzeń, w tym zwłaszcza marzenia o pięknej, trwałej miłości na całe życie, która nie tylko nigdy się nie skończy, ale z biegiem lat będzie rosła.W trakcie dwóch dni warsztatów przekazywana jest młodzieży wiedza o miłości, seksualności, budowaniu relacji opartych na zaufaniu i szacunku. Program także wspiera rodziców i wychowawców w przekazywaniu młodzieży trwałych wartości.