Nazwa niejednoznaczna; być może topograficzna od rzeczownika wiatr (jako cesze okolicy) albo dzierżawcza od nazwy osobowej Wiatr; Viatrow (1274), Vetrowe (1283), Viattro (1496), Viatrow (1507); niem. Steinfurt (d. Viatrow).

Pierwsza wzmianka z 1273 r.; niedaleko stąd grodzisko wyżynne, dwuczłonowe z fosą i wałami poprzecznymi położone na cyplu przy niewielkim strumieniu. W 1476 roku stanowiło lenno Stojentinów. Poprzez małżeństwo Barbary Marii z Kasparem Otto von Podewils wieś przeszła w posiadanie tej rodziny. W 1690 Wiatrowo znalazło się w posiadaniu Ewalda von Puttkamer. Od tego czasu wielokrotnie zmieniali się właściciele majątku, a ostatnim był Martin Steifensand.

Z zabytkowych obiektów we wsi zostały zachowane 2 chałupy szkieletowe kryte strzechą; lipa o obwodzie 5,75 m.[1]

 

W Wiatrowie istnieje grodzisko. Jest to grodzisko wyżynne, dwuczłonowe, usytuowane na cyplu. Każdy człon otoczony łukowatym wałem. Datowane jest na VIII/ IX- IX wiek.[2]

Człon I- w kształcie nieregularnego owalu z nieznacznie wypukłym majdanem, oddzielony jest od członu II (zewnętrznego) półkolistym wałem poprzecznym o stromym stoku zewnętrznym i łagodniejszym wewnętrznym oraz suchą fosą. Ramiona wału obniżając się dochodzą do krawędzi wysoczyzny. W połowie długości wał i fosa są przerwane (brama?).

Człon II- rozleglejszy, łukowaty z nieznacznie wklęsłym majdanem, broniony jest od strony wysoczyzny także łukowatym, poprzecznym wałem o łagodnych zboczach i szeroką, suchą fosą. Wał przerwany jest w dwóch miejscach, fosa w jednym (brama?). Ramiona wału obniżając się sięgają skraju wysoczyzny.

Wymiary:

 • podstawa grodziska- 55 x 106 m (4616 m2),
 • wysokość grodziska w stosunku do podstawy wzniesienia- ok. 17 m,

 

Człon I:

 • powierzchnia- 1839 m2,
 • powierzchnia majdanu- 28 x 48 (1351 m2),
 • powierzchnia zajęta przez obwałowania- 488 m2,
 • wysokość wału w stosunku do powierzchni majdanu- do 2,0 m,
 • wysokość wału w stosunku do fosy do 3 m,
 • szerokość fosy- do 8,0 m

Człon II:

 • powierzchnia- 2777 m2,
 • powierzchnia majdanu- 25 x 63 (1939 m2),
 • powierzchnia zajęta przez obwałowania- 838 m2,
 • wysokość wału w stosunku do powierzchni majdanu- do 1,5 m,
 • wysokość wału w stosunku do fosy do 2,0 m,
 • szerokość fosy- do 10,0 m[3]

http://biblioteka.ustka.pl/images/stories/literatura/golinski/art32c.pdf – Art. 4, cz. 3: Grodziska Słupska i powiatu słupskiego, s.73.
Wiatrowo, plan warstwicowy grodziska

 
http://biblioteka.ustka.pl/images/stories/literatura/golinski/art32b.pdf- Art. 4, cz. 3: Grodziska Słupska i powiatu słupskiego, s.74
Wiatrowo, ułamki naczyń glinianych z grodziska
Materiał opracowany przez SP w Damnie.
źródła:
[1]Alicja Świetlicka,  Elżbieta Wisławska, Słownik Historyczny Miast i Wsi Województwa Słupskiego. Przewodnik bibliograficzny, s.240, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich okręg słupski, SŁUPSK 1998
[2]https://docplayer.pl/19119362-Art-27-pradzieje-slupska-ustki-i-powiatu-slupskiego.html – ART. 27: PRADZIEJE SŁUPSKA, USTKI I POWIATU SŁUPSKIEGO
[3]http://biblioteka.ustka.pl/images/stories/literatura/golinski/art32c.pdf – Art. 4, cz. 3: Grodziska Słupska i powiatu słupskiego, s.72.