Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Słupsku informuje, że do końca stycznia odbędą się wielkoobszarowe polowania zbiorowe na dziki, zgodnie z zaleceniami Ministra Środowiska i Głównego Lekarza Weterynarii oraz Przedstawiciela Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.

Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności podczas spacerów nie tylko po lasach na terenie Gminy,  lecz również na terenach zalesionych Gmin ościennych.

Na terenie naszej Gminy polowania zostały zaplanowane w dniach 19.01.2019r. oraz 26.01.2019r.

w okolicach miejscowości Domaradz.

                                                                                   szczegóły pod linkiem