Trwają prace budowlane związane z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielogłowy wraz z włączeniem do sieci w miejscowości Paprzyce. Inwestycja jest realizowana z dofinansowaniem Agencji Nieruchomości Rolnych w wysokości 500 tysięcy złotych, co stanowi ok. 87 % wartości inwestycji. Prace wykonuje firma CeSTA ze Słupska, która została wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego.