WISZNO-wieś – Viessen(1628), Vieschen(1699); nazwa topograficzna od słowa >wisz<, czyli sitowie; niem. Vieschen. Należały do XIX wieku

do von Wobeserów. W 1784roku we wsi był folwark, wiatrak, młyn wodny i 22 gospodarstwa.
W 1838r. zostało sprzedane przez Karla i Augusta Wobeserów Ludvigowi von Katzler.
Ostatnim właścicielem dóbr w Wisznie był  von Böttinger.

 

Źródło : Świetlicka Alicja; Wisławska Elżbieta „Słownik historyczny miast i wsi województwa słupskiego : przewodnik bibliograficzny.
Bibliografia: IwickiW.: Toponimia byłego…:PageiK.-H.:DerLandkreis Stolp…;Rzetel-ska-FeleszkoE.,DumaJ.:Dawnesłowiańskie..