Szanowni Rodzice i Uczniowie,

Uprzejmie informujemy, że od dnia 2 września 2019 roku można składać
wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2019/2020.

Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie   do dnia 13 września 2019 r.

  • Wniosek o przyznanie stypendium może złożyć rodzic ucznia, który nie ukończył 18 roku życia, lub uczeń pełnoletni sam na siebie.
  • W roku szkolnym 2019/2020 miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 528,00 zł.

Do wniosku o przyznanie stypendium szkolnego należy dołączyć:

  • zaświadczenia lub oświadczenie o wysokości dochodów netto członków rodziny zamieszkujących wspólnie z uczniem ( z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania ),
  • zaświadczenie lub oświadczenie o pobieraniu świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych
  • dochód z gospodarstwa rolnego – zaświadczenie lub oświadczenie o powierzchni hektarów przeliczeniowych;
  • oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia;
  • zaświadczenie ze szkoły potwierdzające kontynuowanie nauki (gdy dziecko ukończyło 18 rok życia).

Wnioski należy składać

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

w Damnicy, ul. Górna 8, pok. nr 3

od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30.