Mieszkańcy Damna i Głodowa, informujemy o czasowej niezdatności do spożycia wody, która dostarczana jest do Państwa mieszkań i domów z gminnego wodociągu.
W związku z powyższym, Zakład Gospodarki Komunalnej w Damnicy przekazał wodę w butelkach, którą mogą Państwo odebrać u Sołtysa – Pana Jerzego Licowa.
Zakaz spożywania wody obowiązuje do czasu usunięcia usterki.