USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

 

WPŁYW AZBESTU NA LUDZKI ORGANIZM

Zadanie dotyczyło usunięcia i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest głównie płyt falistych tzw.: eternitu. Zadaniem objęto 15 lokalizacji na terenie Gminy. Całkowita ilość unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest to 25,77 tony. Zadanie zostało zrealizowane w 2020 roku w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”. Gmina otrzymała na ten cel dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Kwota dofinansowania wyniosła 11 229,00 złotych.

 

 

Gmina zrealizowała kolejny etap Zadania dotyczącego usunięcia i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest głównie płyt falistych tzw.: eternitu. Zadaniem objęto 12 lokalizacji na terenie Gminy. Całkowita ilość unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest w tym etapie to 28,23 tony. Zadanie zostało zrealizowane w 2020 roku w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”. Gmina otrzymała na ten cel dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Kwota dofinansowania wyniosła 9 111,00 złotych.