15 stycznia po raz kolejny wzięliśmy udział w Finale WOŚP! Utworzyliśmy sztab WOŚP i zbieraliśmy pieniądze na szczytny cel. Wolontariusze, czyli uczniowie Zespołu Szkół w Damnicy, Zagórzycy i Damnie kwestowali tego dnia na terenie całej gminy. Spotkaliśmy się ze wspaniałym przyjęciem wszystkich mieszkańców – uzbieraliśmy sumę  12 028,81 zł i pobiliśmy kolejny rekord (9785,65zł z puszek wolontariuszy plus 2243,16 z licytacji i datków z sali CEiK). Dziękujemy Grzegorzowi Gurłaczowi za przeprowadzenie wysokiej licytacji tortu podarowanego przez Koło Gospodyń w Damnicy. Kazimierz Michoń i Tadeusz Czarnowski wspólnie wylicytowali tort za 700zł. W tym roku dołączyli do nas strażacy z OSP w Damnicy, którzy zademonstrowali sposoby udzielania pomocy przedmedycznej oraz prowadzili loterię. Liczenie pieniędzy z puszek odbyło się w CEiK-u w Damnicy. W skład Komisji weszli wierni przyjaciele WOŚP: Agnieszka Pawłowska pełniąca funkcję Szefa Sztabu WOŚP, Dyrektor Zespołu Szkół w Damnicy Andrzej Kordylas, wicedyrektor Maria Czerska, Joanna Michalska, Katarzyna Dzitko – Nawrocka, Joanta Kozyrska, Izabela Brzykcy, Bożena Cieślicka, Iwona Kordylas . Miłą niespodzianką okazała się wizyta Wójta Gminy Damnica Pana Grzegorza Jaworskiego. W sali CEiK-u można było wziąć udział w części artystycznej oraz licytacji przedmiotów przekazanych przez orkiestrę. Serdecznie dziękujemy Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy panu Grzegorzowi Grabowskiemu za wsparcie i pomoc w dowożeniu wolontariuszy oraz Dyrektorowi CEiK-u w Damnicy panu Grzegorzowi Gurłaczowi za współorganizację akcji.

Damnicki Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy