Wybory uzupełniające do Rady Gminy Damnica zarządzone na dzień  04 lutego 2018 roku nie zostaną przeprowadzone.Poniżej stosowne obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Słupsku.

0001