Rada Gminy Damnica będzie pracowała do końca kadencji w mniejszym składzie.Wybory uzupełniające do Rady Gminy Damnica w okręgu wyborczym Nr 5, zarządzone na dzień 17 grudnia 2017 r. nie zostaną przeprowadzone, ponieważ w wyznaczonym terminie tj. do dnia 9 października 2017 r. do Komisarza Wyborczego w Słupsku nie wpłynęło żadne zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego w celu zgłaszania kandydata na radnego. W związku z powyższym mandat radnego pozostaje nieobsadzony do końca kadencji. Poniżej treść obwieszczenia Komisarza Wyborczego w Słupsku.

0001