Wybory sołeckie w Bięcinie
W dniu dzisiejszym odbyły się wybory sołeckie w Bięcinie.

Zebranie Wiejskie wybrało Sołtysa i Radę Sołecką.

Na kolejną kadencję została wybrana jednogłośnie Pani Barbara Mączka 
Serdecznie gratulujemy Pani Sołtys i nowo wybranej Radzie Sołeckiej.

Życzymy dobrej współpracy i samych sukcesów.