W dniu dzisiejszym odbyły się wybory sołeckie w Bobrownikach

Zebranie Wiejskie wybrało Sołtysa i Radę Sołecką.

Na kolejną kadencję wybrany został jednogłośnie Pan Wojciech Wilkowski.
Serdecznie gratulujemy Panu Sołtysowi i nowo wybranej Radzie Sołeckiej.

Życzymy dobrej współpracy i samych sukcesów.