W dniu dzisiejszym odbyły się wybory sołeckie w Budach.

Zebranie Wiejskie wybrało Sołtysa i Radę Sołecką.

Nowym Sołtysem został Pan Tomasz Łoś
Serdecznie gratulujemy Panu Sołtysowi i nowo wybranej Radzie Sołeckiej.

Życzymy dobrej współpracy i samych sukcesów.

Gratulujemy również Panu Władysławowi Startkowi uzyskanego wyniku.