W dniu dzisiejszym odbyły się wybory sołeckie w Domaradzu.

Zebranie Wiejskie wybrało Sołtysa i Radę Sołecką.

Na kolejną kadencję została wybrana Pani Barbara Harasim
Serdecznie gratulujemy Pani Sołtys i nowo wybranej Radzie Sołeckiej.

Życzymy dobrej współpracy i samych sukcesów.

 Gratulujemy również Panu Janowi Borakowi uzyskanego wyniku.