W dniu dzisiejszym odbyły się wybory sołeckie w Łebieniu. Zebranie Wiejskie wybrało

sołtysa i Radę Sołecką.

Nowym Sołtysem został Pan Tadeusz Wiński 
Serdecznie gratulujemy Sołtysowi i nowo wybranej Radzie Sołeckiej.

Życzymy dobrej współpracy i samych sukcesów 

Gratulujemy również Pani Patrycji Ławiak – Nastały uzyskanego wyniku.