W dniu dzisiejszym odbyły się wybory sołeckie w Łojewie.

Zebranie Wiejskie wybrało Sołtysa i Radę Sołecką.

Na kolejną kadencję został wybrany jednogłośnie Pan Andrzej Dziemiańczyk .
Serdecznie gratulujemy Panu Sołtysowi i nowo wybranej Radzie Sołeckiej.

Życzymy dobrej współpracy i samych sukcesów .