Najnowsze aktualności

Archiwum

Archiwalna wersja strony

wybory sołeckie w Łojewie

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Damnica

z dnia 3 kwietnia 2019 r.

o zwołaniu Zebrania Wiejskiego Sołectwa Łojewo

dla wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej

na dzień 11 kwietnia 2019 r. (czwartek) o godz. 17:00

na placu rekreacyjnym w miejscowości Łojewo

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Stwierdzenie prawomocności zebrania i przyjęcie porządku obrad.
 3. Przeprowadzenie wyboru sołtysa i rady sołeckiej:
 4. przedstawienie zebranym zasad i trybu wyborów organów sołectwa określonych w Statucie sołectwa,
 5. wybór komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia wyboru sołtysa i rady sołeckiej.
 6. zgłaszanie kandydatur na Sołtysa,
 7. przeprowadzenie głosowania i ogłoszenie wyników wyborów,
 8. zgłaszanie kandydatur na członków Rady Sołeckiej,
 9. przeprowadzenie głosowania i ogłoszenie wyników wyborów.
 10. Wolne wnioski i zapytania.
 11. Zakończenie zebrania.

W przypadku, gdy zebranie o którym mowa wyżej nie dojdzie do skutku z braku frekwencji, ogłasza się drugi termin po upływie 15 minut tj. 11 kwietnia 2019 r. o godz. 17:15.