W dniu dzisiejszym odbyły się wybory sołeckie w Mianowicach.

Zebranie Wiejskie wybrało Sołtysa i Radę Sołecką.

Nowym Sołtysem została Pani Karolina Sobierańska
Serdecznie gratulujemy Pani Sołtys i nowo wybranej Radzie Sołeckiej.

Życzymy dobrej współpracy i samych sukcesów.

 Gratulujemy również Panu Zbigniewowi Gojskiemu uzyskanego wyniku.