W dniu dzisiejszym odbyły się wybory sołeckie w Strzyżynie.

Zebranie Wiejskie wybrało Sołtysa i Radę Sołecką.

Na sołtysa wybrany został Pan Andrzej Maciąg.
Serdecznie gratulujemy Panu Sołtysowi i nowo wybranej Radzie Sołeckiej.

Życzymy dobrej współpracy i samych sukcesów.