W dniu dzisiejszym odbyły się wybory sołeckie w Świtałach.

Zebranie Wiejskie wybrało Sołtysa i Radę Sołecką.

Na kolejną kadencję została wybrana jednogłośnie Pani Halina Konkol.
Serdecznie gratulujemy Pani Sołtys i nowo wybranej Radzie Sołeckiej.

Życzymy dobrej współpracy i samych sukcesów.