W dniu dzisiejszym odbyły się wybory sołeckie w Zagórzycy.

Zebranie Wiejskie wybrało Sołtysa i Radę Sołecką.

Nowym Sołtysem została Pani Ewa Gejgał
Serdecznie gratulujemy Pani Sołtys i nowo wybranej Radzie Sołeckiej.

Życzymy dobrej współpracy i samych sukcesów

Gratulujemy również Panu Tadeuszowi Bubniakowi uzyskanego wyniku.