Informujemy, że w wyniku wyborów uzupełniających do Rady Gminy Damnica
w okręgu nr 15 (Domaradz, Stara Dąbrowa) został wybrany
stosunkiem głosów 59:50 Pan Patryk Pałucki.
GRATULACJE!
Dziękujemy wszystkim mieszkańcom, którzy wzięli udział w głosowaniu.
Gratulujemy również Pani Barbarze Harasim uzyskanego wyniku.