W ubiegłą sobotę, tj. 20 lutego br. w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Damnicy odbyły się obrady walnego zebrania  członków OSP, na którym wybrano nowe władze.

W spotkaniu wziął udział Wójt Gminy Damnica Pan Andrzej Kordylas, który podziękował dotychczasowemu Prezesowi OSP – Panu Rafałowi Teterce oraz zarządowi za pracę na rzecz bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie naszej gminy.

W wyniku wyborów Prezesem Ochotniczej Straży Pożarnej w Damnicy na kolejną kadencję został Pan Tomasz Cymek a członkami zarządu: Pan Piotr Zdun – Naczelnik/Wiceprezes, Pani Halina Buchholz – Sekretarz, Pan Wojciech Ziemski – Skarbnik, Pan Bartłomiej Maciąg – Gospodarz oraz Pan Jarosław Chęciński – Członek. Z kolei członkami Komisji Rewizyjnej zostali: Pan Grzegorz Woźniak – Przewodniczący, Pan Michał Wróblewski oraz Pani Anna Brzykcy.

Dziękujemy nowo wybranym władzom OSP oraz wszystkim druhnom i druhom za Wasz trud, za poświęcenie, za wielki dar serca, jakim  jest Wasza piękna służba i zaangażowanie,  dzięki któremu jako mieszkańcy możemy czuć się bezpiecznie. Życzymy pomyślności w życiu zawodowym i prywatnym oraz dużo zdrowia dla Was i Waszych rodzin !