Najbliższe wydarzenia, które zostały objęte Patronatem Honorowym Wójta Gminy Damnica

I. V Wojewódzki Konkurs Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Rytm i melodia 2016” – 19.03.2016 r., Zespół Szkół w Damnie, na wniosek Pani Joanny Rusak, dyrektora Zespołu Szkół w Damnie.

Cel imprezy:

 • popularyzacja i upowszechnianie formy wokalnej wśród dzieci i młodzieży szkolnej;
 • prezentacja osiągnięć artystycznych w dziedzinie wokalistyki wśród uczniów szkół podstawowych i młodzieży gimnazjalnej;
 • stworzenie możliwości współzawodnictwa artystycznego wśród uczniów oraz zachęcenie do dalszego kształcenia muzycznego i doskonalenia warsztatu wokalnego;
 • pobudzanie i rozwijanie uzdolnień muzycznych;
 • wymiana doświadczeń pedagogicznych oraz poszerzenie literatury wokalnej dla młodzieży;
 • konfrontacje poszukiwań repertuarowych i wykonawczych;
 • prezentacja utworów najbardziej wartościowych pod względem artystycznym i dydaktycznym;
 • integracja dzieci i młodzieży z różnych środowisk.

II. „II Słupski Festiwal Historyczny” – 6-7.05.2016 r, Koło Naukowe Historyków Akademii Pomorskiej w Słupsku, na wniosek Pana Szymona Smentek, Prezesa.

Cel imprezy:

 • propagowanie wiedzy historycznej wśród lokalnej społeczności;
 • inspirowanie mieszkańców regionu do odkrywania na nowo nieznanych aspektów historii Polski;
 • promocja zapomnianych historii regionalnych;
 • impreza przeznaczona dla uczniów wszystkich szczebli edukacji oraz całych rodzin.

III. Udział Wójta Gminy Damnica w Komitecie Honorowym XXII Mistrzostw Europy w Wędkarstwie Muchowym (rzeka Łupawa), 03-09.10.2016 r., Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Słupsku, na wniosek Pana Teodora Rudnika, Prezesa.

Cele imprezy:

 • wyłonienie Mistrza Europy w klasyfikacji indywidualnej i drużynowej na 2016 r.;
 • popularyzacja wędkarstwa muchowego,
 • promocja walorów krajobrazowych lokalnej przyrody, etyki wędkarskiej i ekologicznych postaw;
 • organizacja współzawodnictwa sportowego na szczeblu międzynarodowym.