W 2016 roku przeprowadzono prace budowlane związane w wymianą sieci wodociągowej na ulicy Leśnej w Damnicy.

Zakres prac obejmował budowę – wymianę wodociągu istniejącego z rur stalowych na rury polietylenowe dwuwarstwowe. Prace budowlane prowadzone były bezwykopowo.   Inwestycję zlecono firmie z Bytowa, która przedstawiła najkorzystniejszy bilans ceny i gwarancji na wykonane roboty w postępowaniu przetargowym.