WYNIKI GŁOSOWANIA NA WÓJTA (wybory dnia  21.11.2010 roku)

 

Lp. Nazwisko i imiona Liczba głosów oddanych na kandydata
1. Janusz Maria 829
2. Jaworski Grzegorz Wojciech 1498
3. Kwaśniewski Zdzisław Andrzej  300