Uprzejmie informujemy, że rozstrzygnięty został  konkurs „Iluminacja świąteczna i choinka bożonarodzeniowa na terenie gminy Damnica” ogłoszony w dniu 1 grudnia 2020 roku.
K onkurs miał na celu pobudzenie aktywności i inicjatywy mieszkańców w zakresie kultywowania tradycji świąteczno-noworocznych poprzez wykonanie bożonarodzeniowych iluminacji świetlnych i przyozdobienie choinek. Pozwolił on również na pogłębienie wiedzy na temat symboliki Świąt Bożego Narodzenia. Artystyczne wykonanie dekoracji świetlnych przez mieszkańców przyczyniło się do stworzenia wyjątkowego klimatu świątecznego w gminie Damnica.
Zgodnie z regulaminem konkursu, komisja konkursowa na podstawie dostarczonych zdjęć przeprowadziła ocenę zgłoszonych iluminacji i choinek bożonarodzeniowych pod względem estetycznym biorąc pod uwagę następujące kryteria: ogólne wrażenie estetyczne, różnorodność wykorzystanych dekoracji, pomysłowość i oryginalność kompozycji i wkład pracy.

Komisja powołana przez Wójta uhonorowała cztery zgłoszone kompozycje w kategorii „iluminacja świąteczna”. Nagrodzonym osobom przyznane zostały karty podarunkowe w wysokości wynikającej z Regulaminu Konkursu.

I miejsce – Pan Marcin Wójtowicz –  karta podarunkowa w wysokości 300 zł

II miejsce – Pani Magdalena Rozenbangier – 200 zł

III miejsce – Państwo Justyna i Marcin Wasiura – 150 zł

Wyróżnienie – Pan Adam Giez – 100 zł

W kategorii „choinka bożonarodzeniowa” komisja konkursowa przyznała trzy wyróżnienia: Pani Elżbiecie Kozarskiej, Pani Magdalenie Rozenbangier i Panu Mateuszowi Zielonce. W ślad za wyróżnieniem przyznane zostały nagrody w postaci kart podarunkowych w wysokości 50 zł.

Ponadto Pan Andrzej Kordylas – Wójt Gminy Damnica przyznał poza konkursem, Panu Kazimierzowi Michoniowi, Specjalną Nagrodę Wójta za promowanie Gminy Damnica, Pan Kazimierz wraz z synem stworzył zapierającą dech w piersiach iluminację świetlną. Odwiedziło ją setki mieszkańców regionu słupskiego. Dzięki działaniom Pana Kazimierza Gmina Damnica promowana była w lokalnych mediach takich jak: Telewizja Kanał 6 czy Głos Pomorza. Wójt przyznał Panu Kazimierzowi kartę podarunkową w wysokości 500 zł.

Serdecznie gratulujemy osobom wyróżnionym i dziękujemy wszystkim mieszkańcom, którzy wzięli udział w naszym świątecznym konkursie. Zapraszamy za rok!
Nagrody odbierać można w Urzędzie Gminy Damnica, w godzinach pracy Urzędu, od dnia 25 stycznia 2021 roku.