Świecichowo: Wspomnieniom i wzruszeniom nie było końca. Państwo Dwulit obchodzili jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego.

We wtorek, 16 lutego Państwo Stefania i Grzegorz Dwulit z Świecichowa obchodzili jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego. Na uroczystość przybyła najbliższa rodzina Jubilatów oraz przedstawiciele samorządu – Maria Janusz, wójt gminy wraz z Zofią Kostrzewą, kierownikiem damnickiego Urzędu Stanu Cywilnego. – Serdecznie gratuluję tego wspaniałego jubileuszu życząc Państwu wiele zdrowia oraz szczęścia w życiu rodzinnym – mówiła Maria Janusz wręczając medale za długoletnie pożycie małżeńskie nadawane przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Wyraźnie wzruszeni Jubilaci z dumą opowiadali o swojej rodzinie. Do chwili obecnej dochowali się 4-ro dzieci, 10- ro wnucząt oraz jednego prawnuka. Do Świecichowa przeprowadzili się w 1976 roku.

Życzymy Państwu kolejnych pięknych lat przeżytych we wzajemnej miłości i otoczeniu kochającej Rodziny. Wszystkiego najlepszego.