Przebieg uroczystości i koncertów z okazji XIII Dni Damnicy w dn. 28 maja 2016 r. na krótkich filmach.