W ostatnim czasie w Zagórzycy prowadzone są dwie istotne inwestycje. Firma Hydroserwis z Sierakowic, kończy prace budowlane mające na celu odciążenie oczyszczalni ścieków w Karzniczce oraz podłączenie Zagórzyczek do sieci wodociągowej w Zagórzycy. Kolejną inwestycją, która rozpoczęła się 31 października jjest wykonanie kolejnego etapu modernizacji nawierzchni drogi wraz budową chodnika z polbruku. W najbliższym czasie zostanie utwardzony także teren po byłej remizie, który zostanie przeznaczony na parking.