Zakończyły się prace budowlane polegające na wykonaniu nowego odcinka chodnika z kostki typu polbruk we wsi Zagórzyca. Zadanie było sfinansowane m.in. ze środków Funduszu Sołeckiego.